דיווח סובייקטיבי ופעולות חריגות


סעיף 6ב' לצו קובע כי על נותן שירותי המטבע לדווח לרשות המוסמכת על פעולות הנחזות בעיניו כבלתי רגילות.
כלומר, עליך לבחון כל עסקה, בעיניים אובייקטיביות ככל האפשר, ולהחליט האם היא חשודה בעיניך. והאם עליך לדווח עליה באופן מיוחד.

כמובן שלא ניתן לחשוב מראש על כל האפשרויות לעסקאות חשודות אך כאן מובאות מספר דוגמאות מתי יש לדווח דיווח מיוחד:
1. אנשים ה"מרחרחים" במקום, שואלים שאלות – לעיתים גם ללא ביצוע כל פעולה או בקשת שירות מסוים בפועל.
2. לקוח המוסר כתובת שונה בכל עסקה או שאיננה ניתנת לאי שור (מול הרשום בספח תעודת
   הזהות או במסמך אחר שהוצג לאימות הפרטים)
3. הלקוח מנסה לעקוף את חובת הדיווח (שואל מהו הסכום ממנו מדווחים, מבקש לפצל הסכומים, ימי הרישום וכו')
4. אתה חושד כי הכספים שייכים למישהו אחר (גם אם הלקוח טוען שהפעולה עבור עצמו)
5. הפעולה אינה אופיינית ללקוח.
6. הלקוח לחוץ, עצבני, חושש לתת פרטי זיהוי.
7. הלקוח מבקש לבצע הפעולה ללא רישום.
8. כאשר אינך מבין את ההיגיון הכלכלי של הפעולה
9. כאשר ללקוח סכומים גבוהים אך בשטרות קטנים
10. לקוח מבצע פעולה בסכום הנמוך במעט מסך הדיווח
11. לקוחות הנכנסים יחד או בסמיכות זמנים לבית העסק שלך ומבצעים פעולות דומות .
     באם נדמה לך שהם מכירים הרי שיש חשד לפיצול עסקאות.
12. לקוח שמביא מזומן ומבקש לקבל שיק (לפקודתו או לפקודת אדם אחר)
13. לקוח המבקש לשלם לך בשיק פתוח או בשיק מוסב או בשיק שאינו שלו
14. לקוח המבקש לנכות שיקים שיש מאחוריהם מספר הסבות
15. לקוח המבקש לנכות שיקים אשר שם המוטב ריק (שיק פתוח)
16. לקוח המבקש לשלם או לבצע ניכיון עבור שיק "למוטב בלבד"
17. לקוח שקיבל שירות המרה וחוזר אליך ומבקש לבצע המרה הפוכה (כאילו התחרט)

 

למי אני מדווח על פעולה בלתי רגילה?
לפקס: 02-6467626


מה אמור לכלול הדיווח שלי:
פרטים מלאים שלך:
שם , ת.ז., שם בית העסק,כתובת בית העסק,טלפון,פקס, מספר נותן שרותי המטבע
פרטי מבקש ומקבל השירות:
שם, ת.ז., כתובת, טלפון,תאריך לידה, מין (ואם זו חברה את תאריך ההתאגדות)
תיאור הפעולה המדווחת:
תאריך העסקה, מטבע וסכום, שווי הסכום בשקלים
פרטי בנקים או מוסדות אחרים המעורבים (אם יש)
פרטי כל אמצעי התשלום (אשראי, מזומן , שיקים, המחאות נוסעים)
צילום של שיקים משני הצדדים (אם היו בעסקה)
האם יש פרטים מעבר לכך שעוררו את חשדותיך?


עדיף לדווח דיווח שחסרים בו מספר נתונים שאין ברשותך מאשר שלא לדווח כלל
 
חשוב להדגיש:

אלו רק חלק מהמקרים האפשריים, דוגמאות בלבד, ייתכנו מקרים נוספים.
בכל מקרה מחייב חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע) התש"ב דיווח על הפעולות כפעולות בלתי רגילות.

עליך לדווח על פעולות בלתי רגילות גם אם דיווחת עליהן במסגרת הדיווח החודשי השוטף כפעולות רגילות.
חשב שרותי ביקורת פנים  |  כתובת: רחוב ויינשל 2 תל-אביב  |  טלפון:  072-2504999   |  פקס:  072-2504333  |  דוא”ל: info@heshevaudit.com
לייבסיטי - בניית אתרים