ביקורת פנים


הצו לאיסור הלבנת הון (חובות זיהוי,דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע  למניעת הלבנת הון ומימון טרור) מחייב אותך, כנותן שירותי מטבע, לבצע ביקורת פנים ולהגיש לממונה דו"ח שנתי בעניין זה.

אנו בחשב מתמחים בביצוע ביקורות פנים לנותני שירותי מטבע והרכבנו עבורך מערך ביקורת יעיל ותמציתי בהתאם לדרישות החוק.
 
הביקורת כוללת בין השאר:
 בחינת תחומי הפעילות של העסק
 בדיקת הידע הכללי של הצוות את הוראות החוק
 הדרכת קצין הציות למילוי התחייבויותיו על פי החוק
 בדיקת שליטת הצוות בתוכנת ההמרה

 
 בחינת הדיווחים לרשות והמסמכים הנלווים
 בחינת דוחות שגויים מהרשות
 איתור עסקאות חריגות
לביקורת חשיבות נוספת מעבר להוראת החוק. הביקורת תאפשר לך להבין עד כמה נהלי 
העבודה שלך תואמים את דרישות החוק ועד כמה אתה חשוף לסיכון.
חשוב להדגיש!

1. בתום הביקורת תקבל אישור רשמי על עריכת ביקורת לשם הגשתו לממונה. 

2. בנוסף תקבל גם עותק מדו"ח הביקורת עצמו כולל הערות מומחי חשב.

3. הביקורת היא אישית, סודית ומיועדת לעיניך בלבד.
חשב שרותי ביקורת פנים  |  כתובת: רחוב ויינשל 2 תל-אביב  |  טלפון:  072-2504999   |  פקס:  072-2504333  |  דוא”ל: info@heshevaudit.com
לייבסיטי - בניית אתרים